TAK Bouwkundig Teken- en Adviesburo
Bel 06 25 128 318
voor een vrijblijvend adviesgesprek
of mail: info@buro-tak.nl

Uw project snel uitgetekent tegen een scherp tarief?

U heeft een bouwproject maar nog geen tekening? Buro TAK kan zorgdragen voor alle tekeningen die nodig zijn voor uw opdracht.
Bijvoorbeeld een schetsontwerp voor toetsing bij de gemeente. Of een bouwtekening voor de vergunningaanvraag. Of juist een tekening voor vergunningvrij bouwen, rekening houdend met de geldende voorschriften. Alles snel geregeld en tegen een scherp tarief.
Kijk bij diensten voor een overzicht.