TAK Bouwkundig Teken- en Adviesburo
Bel 06 25 128 318
voor een vrijblijvend adviesgesprek
of mail: info@buro-tak.nl

Omgevingsvergunning

Ook de benodigde omgevingsvergunning wordt door Buro TAK aangevraagd. Indien nodig zal het schetsplan worden getoetst bij de gemeente. Doordat Buro TAK precies op de hoogte is van de eisen uit het bouwbesluit zal hier bij het maken van het ontwerp al rekening mee worden gehouden.
De regels voor vergunningvrij bouwen zijn door de overheid verruimd. Maar dit betekent zeker niet dat er geen regels gelden. Zo moet er terdege rekening worden gehouden met het bouwbesluit en het burenrecht. Allemaal zaken die Buro TAK voor u regelt.